Açık Rıza Bildirgesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından gerekli aydınlatma tarafıma yapılmıştır.

Aşağıda yer alan işaretlediğim durumlarda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim: • Sağlık bilgilerimin/raporlarımın tarafıma sigorta yapılması, işyeri hekimliği ve İSG uzmanlarının faaliyetlerinin icrası, acil durum planlaması yapılması, sağlık açısından işe uygunluğumun değerlendirilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin yapılması, portör muayenesi sonucunun belirtilmesi amacıyla işlenmesine ve ilgili gerçek/tüzel kişiler ile yetkili resmi kurumlara aktarılmasına,
 • Engel durum bilgilerimin yasalar gereğince insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine ve ilgili gerçek/tüzel kişiler ile yetkili resmi kurumlara aktarılmasına,
 • Tarafıma ve yakınlarıma özel sağlık sigortası dâhil olmak üzere sigorta yapılması süreçlerinde sigorta mevzuatına tabi olarak tarafımın ve yakınlarımın genel ve özel kişisel verilerinin işlenmesine ve sigorta şirketlerine aktarılmasına,
 • Maaş bordrolarının hazırlanması ve maaş ödemeleri süresince sağlık ve engel durum verilerimin AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenmesine ve çözüm ortaklarına aktarılmasına,
 • Kargo gönderimi, alımı ve takibi yapabilmek için iletişim bilgilerimin işlenmesine,
 • Dernek/Sendika/Vakıf üyelik bilgilerimin işlenmesine,
 • Kimlik ve türevi resmi belge ve kayıtlarda yer alan din bilgilerimin işlenmesine,
 • Eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğü ile sınırlı olmaksızın işe kabul sırasında çalışanın özenle seçilmesi çerçevesinde hakkımda güvenlik soruşturması yapılmasına, varsa mahkûmiyet bilgilerimin de yer aldığı adli sicil kaydı ve diğer kayıtlarımın işlenmesine,
 • İş faaliyetlerimi yürütmek amacıyla tarafıma tahsis edilen bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. diğer elektronik cihazlarda kullanım bilgilerimin, e-posta trafiğinin, e-posta içeriğinin, internet kullanım detaylarımın izlenmesine ve gerektiğinde kontrol edilmesine ve çıktı alınmasına,
 • Özel günlerde hediye temini, tarafıma sosyal yardım yapılması ve/veya ödül verilmesi, AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin bana sağlayacağı birtakım fırsatlardan istifade etmek, tebrik/taziye gibi amaçlarla tarafıma mesaj atılması ve tarafımın ziyaret edilmesi amaçlarıyla kişisel verilerimin işlenmesine ve bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak üçüncü kişilere (gerçek/tüzel kişilere) aktarılmasına,
 • Taziye amacıyla tarafıma mesaj atılmasına, tarafıma yemek gönderilmesine, bilgilerimin ve yakınlarıma dair bilgilerin AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. çalışanlarına duyurulmasına,
 • Çocuklarıma eğitim/burs yardımı yapılması için çocuklarımın kimlik ve eğitim bilgilerinin işlenmesine,
 • AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel faaliyetler, zorunlu olmayan kariyer eğitimleri, toplantılar gibi etkinliklerde personel katılımının tespiti, etkinliklerden yararlanacak personelin belirlenmesi amaçlarıyla işlenmesine,
 • Fotoğrafımın ve çalışma süresince temin edilen tarafıma ilişkin diğer görsel kayıtların AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin sunduğu hizmetlerin tanıtımı ve AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin kamuoyuna tanıtılması amacıyla AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin internet sitesinde işlenmesine,
 • AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. faaliyetleri doğrultusunda fotoğrafımın ve çalışma süresince temin edilen tarafıma ilişkin diğer görsel kayıtların bültenlerde vb. basın yayın araçlarıyla yayınlanmak üzere işlenmesine,
 • AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ye ait sosyal medya hesaplarında kişisel verilerimin işlenmesine,
 • Personel kimlik kartı temini ve şirket içi dijital uygulamalarda bilgilerimin yer alması amaçlarıyla fotoğrafımın işlenmesine,
 • İşyeri mesai takibimin ve giriş-çıkış kontrollerimin sağlanması amacıyla parmak izi, yüz ve retina verilerimin işlenmesine,
 • Yüksek güvenlik gerektiren yerleşke/bölüm/oda girişlerinde parmak izi, yüz ve retina verilerimin işlenmesine,
 • AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ürettiği ürün ve sunduğu hizmetlerin pazarlaması, tanıtımı ve kampanyaların bildirilmesi amacıyla tarafıma mesaj ve e-posta gönderilmesine, telefon ve diğer iletişim vasıtalarıyla yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurulmasına, bu amaçla AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile anlaşmalı olan gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına,
 • İşveren tarafından yurtiçi/yurtdışı görevlendirmeler doğrultusunda seyahat ve konaklama amacıyla kişisel verilerimin işlenmesine, seyahat ve konaklama firmalarına ve vize/pasaport işlemleri için resmi kurumlara aktarılmasına,
 • Bilgi işlem faaliyetlerinde AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ürün ve hizmet aldığı çözüm ortaklarına aktarılmasına,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinde AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ürün ve hizmet aldığı çözüm ortaklarına aktarılmasına,
 • Mali yükümlülüklerin ifası ve mali denetim süreçlerinde AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ürün ve hizmet aldığı çözüm firmalarına aktarılmasına,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesinde AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ürün ve hizmet aldığı çözüm firmalarına aktarılmasına,
 • Bulut hizmetleri kapsamında kişisel verilerimin bulut hizmeti veren yurtiçindeki ve yurtdışındaki gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla elektronik ortamda AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ye ilettiğim tüm kişisel verilerimin, AKTİF ISI DOĞALGAZ SİSTEMLERİ İNŞ. KIRT. GIDA, HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde kullanılan EBYS, SAP ve benzeri programların sağlayıcılarına, gerek bulut teknolojisi gerekse diğer dijital teknikler kullanılarak bu sektörde faaliyet gösteren ve/veya hizmet alınan gerçek/tüzel kişilere aktarılmasına.

İşbu form 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası işverene, diğer nüshası çalışana veya site gezginine tebliğ/teslim edilmiştir.